Giới Thiệu Top

  

Hủ nhựa HDPE

HỦ 100ML HÓA CHẤT
Mã Sản Phẩm: H001
HỦ 180ML HÓA CHẤT
Mã Sản Phẩm: H0018
HỦ 120ML HÓA CHẤT
Mã Sản Phẩm: H0012
HỦ 250ML HÓA CHẤT
Mã Sản Phẩm: H0025
HỦ 1KG HÓA CHẤT
Mã Sản Phẩm: H01H2
HỦ 1KG HÓA CHẤT
Mã Sản Phẩm: H01H1
KEO PÒN 1KG
Mã Sản Phẩm: TPK02
HỦ TƯƠNG 1KG
Mã Sản Phẩm: TP01HT
HỦ TƯƠNG 3KG
Mã Sản Phẩm: TP03HT
HỦ TƯƠNG 5KG
Mã Sản Phẩm: TP05HT

Hủ nhựa HDPE

© 2019 CÔNG TY TNHH MTV SX VÀ TM THẮNG PHÁT