Giới Thiệu Top

  

Chính Sách Bảo Hành

Chính Sách Bảo Hành:

1. Điều Kiện Bảo hành:

Sản phẩm hư hỏng do lỗi của nhà sản xuất.

2. Những Trường Hợp Từ Chối Bảo Hành:

Sản phẩm đã hết hạn bảo hành.

Sản phẩm không còn nguyên vẹn, có dấu vết người sử dụng đã sửa chữa.

Chính Sách Bảo Hành

© 2019 CÔNG TY TNHH MTV SX VÀ TM THẮNG PHÁT