Giới Thiệu Top

  

Chai nhựa PET

CHAI PET 250ML SV
Mã Sản Phẩm: P025SV
CHAI PET 250ML TRÒN
Mã Sản Phẩm: P025
CHAI PET 300ML TX
Mã Sản Phẩm: P030TX
CHAI PET 300ML TP
Mã Sản Phẩm: P03TP
CHAI PET 330ML SC
Mã Sản Phẩm: P033SC
CHAI PET 330ML SV
Mã Sản Phẩm: P033SV
CHAI PET 330ML ST
Mã Sản Phẩm: P033ST
CHAI PET 330ML RT
Mã Sản Phẩm: P033RT
CHAI PET 330ML TAM GIÁC
Mã Sản Phẩm: P033TG
CHAI PET 330ML TL
Mã Sản Phẩm: P033TL
CHAI PET 330ML VUÔNG
Mã Sản Phẩm: P033V
CHAI PET 330ML TC
Mã Sản Phẩm: P033TC
CHAI PET 330ML TM
Mã Sản Phẩm: P033TM
CHAI PET 370ML VUÔNG
Mã Sản Phẩm: P05V5
CHAI PET 380ML VUÔNG
Mã Sản Phẩm: P05V4
CHAI PET 500ML VUÔNG
Mã Sản Phẩm: P05V1
CHAI 500ML ST
Mã Sản Phẩm: P05ST
CHAI PET 500ML TRÒN
Mã Sản Phẩm: P05T
CHAI PET 500ML TM
Mã Sản Phẩm: P05TM
CHAI PET 500ML XOẮN
Mã Sản Phẩm:
CHAI PET 700ML TRÒN
Mã Sản Phẩm: P070
CHAI PET  500ML TƯƠNG ỚT
Mã Sản Phẩm: P05BO
CHAI PET 1L TƯƠNG ỚT
Mã Sản Phẩm: P1BOX
CHAI PET 500ML RƯỢU
Mã Sản Phẩm: P05R
CHAI PET 1L RƯỢU
Mã Sản Phẩm: P1R
CHAI PET 1L TRÒN
Mã Sản Phẩm: P1T
CHAI PET 1.5L TRÒN
Mã Sản Phẩm: P15T
CHAI PET 1LIT OVAN
Mã Sản Phẩm: P1OV

Chai nhựa PET

© 2019 CÔNG TY TNHH MTV SX VÀ TM THẮNG PHÁT