Chai pet

Chai Pet 200 ml TX

Mã số: K02TX1
  Ø 50 x 140 mm

Chai pet 250ml

Mã số: P0251
  Ø 55 x 145mm

Chai PET 250ml

Mã số: K0251
  ϕ61 x 92(H), ϕ30mm

Chai pet 300ml TX

Mã số: K03TX1
  Ø 60 x 180mm

Chai pet 300ml TP

Mã số: P03TP1
  ϕ55 x 165(H), ϕ30mm

Chai pet 330ml BD

Mã số: P033BD1
  Ø 60 x 160mm

Chai pet 330ml TC

Mã số: P033TC1
  Ø 56 x 180mm

Chai pet 330ml TM

Mã số: P0033-TM
  ϕ56 x 178(H), ϕ30mm

Chai pet 330ml V

Mã số: P0033-V
  59(W) x 59(L) x 140(H), ϕ30mm

Chai pet 330ml TL

Mã số: P033TL1
  Ø 60 x 160mm

Chai PET 330ml-S

Mã số: P033S1
  48(W) x 48(L) x 170(H), ϕ30mm

Chai PET 330ml-ST

Mã số: P033ST1
  ϕ55 x 180(H), ϕ30mm

Chai pet 370ml

Mã số: P05V51
  53(W) x 53(L) x 166(H), ϕ30mm

Chai pet 400 ml

Mã số: P004
  49(W) x 78(L) x 168(H), ϕ30mm

Chai pet 0.5ml Tròn

Mã số: P05T1
  Ø 60 x 215 mm

Chai Pet 0.5l TP

Mã số: P05TP1
  Ø 60 x 215mm

Chai 0,5l Vuông

Mã số: P05V1
  Ø 60 x 195mm

Chai 500ml (Chai tương ớt)

Mã số: P05BO1
  ϕ65 x 220(H), ϕ28mm

Chai pet 0.5 ION

Mã số: P05Ion
 

Chai pet 0,5l Xoắn

Mã số: P05X1
  Ø 60 x 215 mm

Chai Rượu 0,5l

Mã số: P05R1
  65(W) x 57(L) x 180(H), ϕ28mm

Chai PET 0.5TM

Mã số: P05TM1
  ϕ64 x 196(H), ϕ30mm

Chai pet 650 ml

Mã số: P0065
  Ø 76 x 200ml

Chai pet 750ml

Mã số: P0075
  ϕ70 x 240(H), ϕ30mm

Chai pet 1l Tròn

Mã số: P1T1
  Ø 75 x 250mm

Chai tương ớt 1l

Mã số: P1BOX1
  ϕ80 x 215(H), ϕ28mm

Chai Rượu 1l

Mã số: P1R1
  60 x 90 x 250mm, ɸ30

Chai pet 1,5l Vuông

Mã số: P15V1
  80 x 80 x 305mm

Chai pet 1,5l Tròn

Mã số: P15T1
  Ø 87 x 317 mm

Bình PET 5L

Mã số: P05
  129 x 129 x 356, ϕ50mm
Trang [1] [2]  [»»]
Copyright © 2017 CÔNG TY TNHH MTV SX - TM THẮNG PHÁT. All rights reserved.
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
ZALO, HOTLINE 24/7 0909.922.628
BÁN HÀNG (028) 3969.4549