Chai pet

Chai Pet 200 ml TX

Mã số: CTX20
  Ø 50 x 140 mm

Chai pet 250ml

Mã số: C250
  Ø 55 x 145mm

Chai pet 300ml TX

Mã số: CTX30
  Ø 60 x 180mm

Chai pet 330ml TP

Mã số: CTP33
 

Chai pet 330ml BD

Mã số: CBD33
  Ø 60 x 160mm

Chai pet 330ml TC

Mã số: CTC33
  Ø 56 x 180mm

Chai pet 330ml TM

Mã số: CTM330
 

Chai pet 330ml V

Mã số: CV330
 

Chai pet 330ml TL

Mã số: CTL33
  Ø 60 x 160mm

Chai pet 400 ml

Mã số: CD40
 

Chai pet 0,5l Tròn

Mã số: CT051
  Ø 60 x 215 mm

Chai 0.5l Thắng Phát

Mã số: CTP050
  Ø 60 x 215mm

Chai pet 370ml

Mã số: CV052
 

Chai 0,5l Vuông

Mã số: CV051
  Ø 60 x 195mm

Chai pet 0.5 ION

Mã số: CIN050
 

Chai pet 0,5l Xoắn

Mã số: CX051
  Ø 60 x 215 mm

Chai Rượu 0,5l

Mã số: CR050
 

Chai 500ml (6 múi)

Mã số: CB050
 

Chai pet 650 ml

Mã số: CM060
  Ø 76 x 200ml

Chai pet 1l Tròn

Mã số: CT101
  Ø 75 x 250mm

Chai Rượu 1l

Mã số: CR100
  60 x 90 x 250mm

Chai pet 750ml

Mã số: CTP75
 

Chai pet 1,5l Tròn

Mã số: CT150
  Ø 87 x 317 mm

Chai pet 1,5l Vuông

Mã số: CV150
  Ø 80 x 305mm

Chai pet

Mã số:
 

Phôi pet

Mã số:
 
Copyright © 2017 CÔNG TY TNHH MTV SX - TM THẮNG PHÁT. All rights reserved.
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
HOTLINE 24/7 0909.922.628
BÁN HÀNG (028) 3969.4549