DANH MỤC SẢN PHẨM
Chính sách & Quy định chung
SẢN PHẨM XEM NHIỀU
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

HOTLINE

0909 922 628 - 0907 665 688
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
(08) 3969.4549 - 3960.6315
Lượt truy cập: 259,407
Chai Pet
Chai Pet 200 ml TX MSSP: CTX20 Ø 50 x 140 mm Xem chi tiết
Chai pet 250ml MSSP: C250 Ø 55 x 145mm Xem chi tiết
Chai 0.5 Thắng Phát MSSP: CTP050 Ø60 x 215mm Xem chi tiết
Chai 0,5l Vuông MSSP: CV051 Ø 60 x 195mm Xem chi tiết
HDPE
Chai hóa chất MSSP: KH005 Ø95 x 500mm Xem chi tiết
Chai hóa chất MSSP: TP0106 Ø105 x 260mm Xem chi tiết
Bình mồi MSSP: KH0101 Xem chi tiết
Chai hóa chất 0,5l MSSP: KH0054 Ø77 x 166mm Xem chi tiết
Chai 0,5l VD MSSP: KH0050 Ø77 x 181mm Xem chi tiết
Chai 1l Hóa Chất MSSP: KH011 Ø89 x 232mm Xem chi tiết
Chai 1l VD MSSP: KH0101 Ø85 x 239mm Xem chi tiết
Sản phẩm gia dụng
Can 0,5l Dẹp MSSP: TP0050 52 x 80 x 140mm Xem chi tiết
Can nhựa 1l Dẹp MSSP: TP0104 62 x 108 x 165mm Xem chi tiết
Can 1l Tròn MSSP: TP0102 228 x Ø84mm Xem chi tiết
Can 2l Tròn MSSP: TP0202 265 x Ø116mm Xem chi tiết
Can 5l Dẹp MSSP: TP0503 107 x 188 x 272 mm Xem chi tiết
Can 10l Vuông MSSP: TP1003 200 x 200 x 300mm Xem chi tiết
Can nhựa 10l Dẹp MSSP: TP1002 140 x 257 x 332mm Xem chi tiết
Sản phẩm công nghiệp
Chai 100ml MSSP: TP0001 Ø 43 x 106mm Xem chi tiết
Chai 400ml MSSP: TP0401 Ø52 x 195mm Xem chi tiết
Hủ 180ml MSSP: TP0018 Xem chi tiết
Chai nhựa 0,5L HC MSSP: TP0051 Ø75 x 182 Xem chi tiết
Cal 250ml MSSP: TP0025 Xem chi tiết
Chai nhựa 1L HC MSSP: TP0106 Ø85 x 239mm Xem chi tiết
Cal 0.5l HC MSSP: TP0509 Ø77 x 181 Xem chi tiết
Chai 1l HC 05 MSSP: TP0105 Ø130 x 200mm Xem chi tiết